จุดเด่นและข้อด้อยของวิทยุกระจายเสียง

radio-station-two

วิทยุกระจายเสียงนั้นเข้าถึง กลุ่มผู้ฟังได้อย่างแพร่หลายทุกคนทุกบ้าน เพราะเราทุกคนนั้นก็สามารถที่จะรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ง่ายทุกที่ไม่ ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือที่บ้านเองก็ดี สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยนั้นก็มีอยู่ทั่วไปหลากหลายคลื่น ด้วยกัน ทั้งสถานีที่ส่งกระจายเสียงที่มีแต่ในพื้นที่และตามท้องถิ่นต่างๆและได้ส่ง กระจายเสียงไปทั่วประเทศก็ดี แต่บางที่บางแห่งนั้นส่งกระจายเสียงกันตลอด 24 ชั่วโมงเลยก็ว่าได้ จึงทำให้เราสามารถที่จะรับฟังวิทยุได้ตลอดทั้งวันและทุกๆวัน และข้อดีของวิทยุนั้นก็มีอยู่ด้วยกันมากมาย อย่างเช่นวิทยุกระจายเสียงนั้นมีครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่และสามารถเข้าถึงผู้ ฟังได้ง่ายมีความรวดเร็วมากในการบอกเล่าหรือส่งข่าวสารต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้ฟังได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็วมาก และทันต่อเหตุการณ์ วิทยุกระจายเสียงนั้นเป็นสื่อที่ดีและนักจัดรายการวิทยุก็มีผลต่อการโน้ม น้าวจิตใจผู้ฟังด้วย วิทยุกระจายเสียงยังมีข้อดีต่างๆอีกมากมายและยังช่วยให้ผู้ที่อ่านหนังสือ ไม่ออกได้รับข่าวสารง่ายๆจากการฟังรายการวิทยุ วิทยุกระจายเสียงถึงแม้จะมีข้อดีต่างๆมากมายที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ก็ยังมีข้อ จำกัดอยู่เหมือนกันคืออายุของข่าวสั้นๆนั้นจะย้อนกลับมาฟังใหม่ไม่ได้อีก เพราะเนื่องจากรายการวิทยุนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากแล้วจึงทำให้มีการแบ่ง กลุ่มผู้ฟัง ผู้ฟังอาจจะพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆไปได้เพราะมีหลากหลายสถานีให้ผู้ฟังเลือก รับฟัง และยังมีข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งก็คือ วิทยุกระจายเสียงนั้นไม่สามารถสาทิตสินค้าได้ จึงทำให้ขาดการจูงในผู้ฟังทางด้านภาพ วิทยุกระจายเสียงนั้นก็จะมีทั้งข้อดีและข้อจำกัดของมันอยู่เหมือนกัน ตามที่ผู้เขียนได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามวิทยุกระจายเสียงก็มีประโยชน์มากมายต่อผู้ฟังเป็นอย่าง มาก เพราะไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงสนุกสนานเพียงอย่างเดียวแล้ว รายการวิทยุต่างๆยังแฝงไปด้วยความรู้และสาระที่ดีต่างๆอย่างมากมายให้ผู้ฟัง ได้รับฟังกันอีกด้วย