ประเภทของรายการวิทยุมีอะไรบ้าง

radio-station-onair

เราทุกคนนั้นคงเคยฟังวิทยุกัน มา แต่ทราบหรือไม่ว่ารายการวิทยุนั้นมันมีกี่ประเภท ซึ่งในวันนี้ผู้เขียนจะพูดถึงประเภทของรายการวิทยุซึ่งเมื่อแบ่งตามจุด ประสงค์ใหญ่ๆแล้วละก็จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกันนั่นก็คือ
1. รายการประเภทข่าวสาร ซึ่งรายการข่าวนั้นได้รับความสนใจจากผู้ฟังมากที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะคนเรา ทุกคนนั้นมีความอยากรู้อยากเห็นเป็นปกติอยู่แล้ว ซึ่งการนำเสนอข่าวสารได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะทำให้คน สนใจในข่าวสารนั้นๆมากขึ้น สถานีวิทยุต่างๆนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการช่วยกระจายข่าวสารต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ผู้ฟังได้รับฟังกันไม่ว่าจะเป็น ข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ และข่าวในประเทศเป็นต้น
2. รายการที่ให้ความรู้ทางด้านการศึกษา รายการนี้เป็นรายการที่มีประโยชน์มากก่อให้เกิดความรู้แก่กลุ่มผู้ฟังกลุ่ม ต่างๆอาจเป็นรายการวิทยุที่มีอยู่ทั่วไปหรือเป็นรายการวิทยุที่ถ่ายทอดเพื่อ การศึกษาโดยเฉพาะ ซึ่งรายการที่ให้ความรู้ด้านการศึกษานี้จะมีอยู่ 3 ลักษณะด้วยกันนั่นก็คือ รายการที่ให้ความรู้ทางการศึกษาเพื่อประชาชน รายการเพื่อของการศึกษานอกระบบ และรายการเพื่อการสอนในระบบโรงเรียน
3. รายการประเภทให้ความบันเทิง เป็นรายการที่ทำให้เราเพลิดเพลินเมื่อได้ฟังรายการประเภทนี้ก็ได้แก่ รายการเพลง ดนตรี ละครโดยรายการประเภทนี้มีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้ที่ได้รับฟังนั้นเกิดความ สนุกสนานเพลิดเพลินและบางรายการก็สามารถจัดเป็นรายการบันเทิงสอดแทรกข่าวสาร สาระความรู้ต่างเข้าไปด้วย
4. รายการประเภทโฆษณา ส่วนใหญ่แล้วนั้นสถานีวิทยุก็ต้องมีผู้สนับสนุนรายการอย่างธุรกิจการค้า จึงทำให้รายการวิทยุจำนวนไม่น้อยเลยที่ผลิตรายการมาเพื่อการโฆษณาเช่น รายการบันเทิงทั่วๆไปมักจะสอดแทรกโฆษณาเข้าไปในบางช่วงของรายการและบางทีอาจ จะทำเป็นสปอตโฆษณาสินค้าในช่วงสั้นๆ แต่ในแง่ด้านการศึกษานั้นถือว่ารายการประเภทนี้ส่วนใหญ่จะส่งเสริมค่านิยม การบริโภคที่ไม่ดีเพราะบางทีจะเป็นช่องทางในการโฆษณาชวนเชื่อก็เป็นได้