คุณสมบัติและเทคนิคดีๆในการจัดรายการวิทยุ

radio-station-photo

ดีเจหรือนักจัดรายการวิทยุนั้น เขาก็จะมีเทคนิคต่างๆที่ทำให้จัดรายการไปด้วยความราบรื่นซึ่งเราจะมาพูดถึง เทคนิคของการจัดรายการวิทยุกันค่ะ ซึ่งนักจัดรายการวิทยุนั้นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับบทเพลงต่างๆและนำเสนอ สาระของรายการให้แก้ผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการตอบปัญหาต่างๆ การพูดคุยสัมภาษณ์และจะต้องอยู่ในขอบเขตของเวลาที่กำหนดต้องแก้ปัญหาเฉพาะ หน้าได้ดี เมื่อมีปัญหาในขณะที่กำลังออกอากาศ นักจัดรายการวิทยุจะมีหน้าที่ในการทำงานดังต่อไปนี้
1. ถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้ฟังเข้าใจที่สุด ข้อมูลไม่บิดเบือน
2. ทำให้ผู้ที่ได้รับฟังคล้อยตามหรือโต้แย้งในประเด็นต่างๆที่ได้นำเสนอ
3. ให้ความรู้ต่างๆคือให้ผู้ฟังได้รับข่าวสารรายละเอียดต่างๆหรือความรู้ที่นำเสนอไป
4. ให้ความบันเทิงแก่ผู้ฟังคือพูดให้ผู้ที่ได้รับฟังนั้นๆได้สนุกและมีความสุข กับสิ่งที่เรานำเสนอออกไป และนักจัดรายการวิทยุจะต้องอ่านข่าวให้ชัดเจน คือจะต้องอ่านข่าวด้วยความถูกต้องและแม่นยำมีความหนักแน่นซึ่งเป็นการช่วย ให้เกิดความน่าเชื่อถือขึ้น และหัวใจของนักจัดรายการวิทยุนั้นก็คือ จะต้องมีความชอบและใจที่รักในการที่จะมาเป็นนักจัดรายการวิทยุหรือดีเจ หรือไม่เพราะการที่จะเป็นนักจัดรายการวิทยุได้นั้นจะต้องมีความขยัน อดทนและตรงต่อเวลา ซึ่งผู้จัดรายการวิทยุจะต้องมีหน้าที่ในการทำงานที่ดีและมีความรับผิดชอบสูง จะต้องเป็นนักเล่าเรื่องที่ดี การที่จะเป็นผู้จัดรายการวิทยุให้ประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องใฝ่รู้และ ติดตามข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง บันเทิงต่างๆและจะต้องมีการตรวจสอบให้ละเอียดเสียก่อนที่จะนำมาเสนอให้ผู้ ฟังได้ฟังด้วย เพราะถ้าได้ออกอากาศไปแล้วเราไม่สามารถแก้ไขมันได้ นักจัดรายการจะต้องมีหลักการและมีเหตุผลรู้จักหน้าที่ของตนเอง และการที่จะเป็นนักจัดรายการวิทยุหรือดีเจนั้นไม่ยากอย่างที่คิดไว้ เพียงแต่เราต้องศึกษาเทคนิคต่างๆและต้องมีความรับผิดชอบสูงแก้ปัญหาเฉพาะ หน้าได้ดี และที่สำคัญเราจะต้องมีใจรักในการที่มาจะเป็นนักจัดรายการวิทยุและการทำงาน ทางด้านสื่อสารได้ดีอีกด้วย