การศึกษาบนช่องทางรายการวิทยุไทย

radio-station-jum

ว่ากันด้วยเรื่องรายการวิทยุกันต่อเลยนะครับ รายการวิทยุในประเทศไทยมีอยู่จำนวนและให้สาระความบันเทิงที่แตกต่างกันออก ไม่ว่าจะเป็นการฟังสภาพการจราจรบนท้องถนน อุบัติเหตุต่างๆ เพลงสากล เพลงสตริง เพลงเพื่อชีวิตและเพลงลูกทุ่ง วิทยุเป็นเหมือนสื่อกลางในการติดต่อสื่อสานและรับฟังข่าวสารบ้านเมืองในช่วง เวลาจริงการจัดรายการวิทยุที่มีความสดใหม่มากที่สุดซึ่งต่างจากสื่ออื่นๆก็ ตรงที่ว่าวิทยุได้แค่รับฟังเพียงอย่างเดียว แต่เป็นสื่อหนังสือพิมพ์จะมีรูปภาพประกอบด้วยและยิ่งกว่านั้นถ้าเป็นทีวีจะ การถ่ายภาพจริงสถานที่จริงมาให้ดูด้วยและรายงานข่าวไปด้วยแต่จะไม่สามารถ บันทึกเอาไว้ได้ถ้าไม่ใช่ทีวีเครื่องๆแพงๆ แต่อินเตอร์เน็ตสามารถดูได้เหมือนอย่างทีวีแต่จะแตกต่างกันที่ว่าเราสามารถ เลือกข่าวรับฟังเองได้ด้วยและสามารถดูย้อนหลังได้อีกด้วย วิทยุไม่ได้มีแค่ไว้ฟังเพลงหรือรับฟังข่าวสารต่างๆเพียงแค่นั้น แต่ยังสามารถที่จะศึกษาความรู้ต่างๆได้อีกด้วยโดยจะมีคลื่นวิทยุเพื่อการ ศึกษาอีกตั้งหลายแห่งที่กำลังเติบโตขึ้นมาอีกในอนาคตถือเป็นคลื่นวิทยุที่ดี จริงๆเป็นวิทยุที่มีประโยชน์และส่งเสริมทางด้านการศึกษาให้กับคนภายในชาติ อีกด้วย วิทยุที่ให้ความรู้ที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็ AM 837 ถึงแม้จะเป็นความถี่จะเป็น AM แต่ไม่ได้หมายความว่าจะถึงสัญญาณหรือได้รับสัญญาณไม่ชัดเจน ตอนนี้สามารถจะไปได้ทั่วประเทศแล้วครับเพราะเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนี้ รายการวิทยุ AM 837 เป็นวิทยุศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่างซะส่วนใหญ่และการพัฒนาอาชีพให้กับ ประชาชนในประเทศไทย ให้ได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้จากรายการวิทยุไปประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัวได้อีกด้วย คลื่นรายการวิทยุ AM 837 จะออกอากาศในเวลา 4.00 นาฬิกาถึงเวลา 20.00 นาฬิกาของทุกวันและจะมีผู้ชำนานด้านต่างมาเป็นดีเจในคลื่นนี้อีกด้วย เรียกได้ว่ารับความรู้จากอาจารย์ผู้สอนโดยตรง